BMETE90AX06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ábrázoló geometria
A tárgy angol címe: 
Descriptive Geometry
A tárgy rövid címe: 
ÁbrázolóGeom
1
2
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Gépészmérnöki Kar alapképzésein oktatott kötelező tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Térgeometriai alapismeretek (térelemek párhuzamossága, merőlegessége, szög- és távolságmérés) Merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer bevezetése
Metszési feladatok, sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala
Képsík-transzformáció, alakzatok ábrázolása több vetületben, speciális nézetek előállítása
Síklapú testek síkmetszete és áthatása
Távolságmérés, síkidomok valódi méreteinek megszerkesztése Testábrázolás speciális nézetekben, méretes testszerkesztések Axonometrikus vetítések, ortogonális és ferdeszögű axonometria Kör vetülete
Gömb, kúp és henger ábrázolása
Gömb és kúp síkmetszeteinek szerkesztése vetítő síkkal, kúpszeletek. Ruletták

Követelmények szorgalmi időszakban: 
4 otthoni és 4 benti önálló szerkesztési feladat(külön-külön) elégséges szintű megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgadolgozat 2 súllyal vett, és a félévközi feladatok átlagának 1 súllyal vett átlaga.
Pótlási lehetőségek: 
A szerkesztési feladatok a szorgalmi időszakban max. elégséges osztályzattal otthon pótolhatók.
Konzultációs lehetőségek: 
Az önálló szerkesztési feladatok és a vizsgák előtt egy-egy központilag szervezett alkalommal.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: