BMETE90AX21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis 1 informatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Calculus 1 for Informaticians
4
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnök informatikus BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

– Komplex számok: Valós számok axiómái. Komplex szám fogalma, alapműveletek, Euler-formula, egységgyökök, gyökvonás.
– Valós számsorozatok: Nevezetes határértékek, az e szám. Műveletek konvergens sorozatokkal. Monoton és korlátos sorozatok.
– Egyváltozós függvények folytonossága és differenciálhatósága: Elemi függvények és inverzeik. Differenciálható függvények tulajdonságai, középértéktételek, L’Hospital-szabály. Függvényvizsgálat, paraméteresen és polárkoordinátákban adott függvények.
– Egyváltozós függvények integrálása: Az integrálás technikája, Newton–Leibniz-formula, az integrálszámítás alkalmazása, improprius integrál.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az előadások és a gyakorlatok min.70%-án való részvétel, továbbá a nulladi, első és második zh-k min. 40%-os teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Központilag szervezve, ill. az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Matematika 1.
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Matematika 1. gyakorlatok, (http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/)
G.B. Thomas, M.D.Weir, J. Hass, F.R. Giordano: Thomas-féle kalkulus 1., 2.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
40
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fritz Józsefné
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Tasnádi Tamás
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: