BMETE90AX44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálegyenletek és vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 2.
A tárgy angol címe: 
Applications of Differential Equation and Vector Analysis in Engineering 2.
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX10
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA3
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX09
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA3VI
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.01
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.10.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós analízis, lineáris algebra, vektoranalízis, differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Négy témakör kerül feldolgozásra a kurzuson. Ezek: differenciálegyenletek közelítő megoldásai (például Runge-Kutta-módszer), Laplace- és
Fourier-transzformációval megoldható differenciálegyenletek vizsgálata, stabilitásvizsgálat és nevezetes parciális differenciálegyenletek (például a rezgő húr differenciálegyenlete, a hővezetési egyenlet). Mind a négy blokkot meghívott mérnök kollégák előadása vezeti be vag y zárja le.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente egy alkalommal két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az órákon kiadott anyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenlet Tanszék
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: