BMETE90MX47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Operációkutatás menedzsereknek
A tárgy angol címe: 
Operations Research in Engineering and Management
A tárgy rövid címe: 
Operációkutatás
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.03.12
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás, matematikai statisztika, operációkutatás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Műszaki menedzser MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Determinisztikus és sztochasztikus készletmodellek, Markov láncok és alkalmazásaik, sorbanállási modellek, szimulációs modell ek, előrejelzési modellek. A sztochasztikus programozás alapmodelljei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 félévközi zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
1 félévközi pótzárthelyi dolgozat és egy további pótzárthelyi dolgozat a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Wayne L. Winston: Operációkutatás, Módszerek és alkalmazások, 1-2. kötetek, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
34
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szántai Tamás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: