BMETE90MX50

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Opreations Research
A tárgy rövid címe: 
Operációkutatás
3
0
1
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Gazdaságinformatikus MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elméleti órák tartalma:
Lineáris programozási feladatokra vezető gazdasági modellek (pl. portfolió probléma). Lineáris programozási feladatok különbö ző alakjai. Grafikus megoldás. Lineáris algebrai emlékeztető. Elemi bázis transzformáció, bázismegoldás. S zimplex módszer normál feladatra. Alternatív optimumok. Nem korlátos feladat. Excel megoldás. A duál feladat felírása. A duál feladat értelmezése. Dualitási tételek. Kétfázisú szimplex módszer. Általános feladat duálisa. Komplementaritási tétel. Gazdasági értelmezés: árnyékárak. A kiegyen¬sú¬lyo¬zott szállítási feladat. A
szállítási feladat szimplex táblája. A duál feladat. Optimalitás kritérium. A nem kiegyensúlyozott feladat. Tiltótarifa. Össz etett szállítási feladat.
Hozzárendelési feladat. Hálózati alapmodellek: legrövidebb út. Hálózati alapmodellek: maximális folyam, minimális feszítőfa. Kritikus út (CPM), hálótervezés. Egészértékű lineáris programozási modellek. A szétválasztás és korlátozás módszere. A legfontosabb véletlen szám generálási módszerek. Készletezési modellek. Ütemezéselméleti alkalmazások. Vállalat elhelyezési modellek. Többcélú programozás, születési és halálozási folyamatok és alkalmazásuk egy speciális sorbaállási feladat megoldásra.
A gyakorlati órák tartalma:
Az Excel solver használata. Modellező nyelvek: GAMS, AMPL. Solverek: XpressMP, CPLEX. Vegyes programozási feladatok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
egy házi feladat elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszak alatt be nem adott házi feladat a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Wayne L. Winston: Operációkutatás, módszerek és alkalmazások, 1-2. kötet, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
60
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szántai Tamás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: