BMETE91AM51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nyelvi adatok feldolgozása
A tárgy angol címe: 
Natural Language Processing
A tárgy rövid címe: 
NyelviAdatokFeldolgozása
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevAdattud1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kornai András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Python programnyelv, statisztika, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Adattudományi sávjának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a nem numerikus, szöveges adatok (web, digitális könyvtárak, blogok) vagy a strukturálatlan (szabad szöve ges) mezők nélkül nem értelmezhető strukturált, numerikus, képi adatok feldolgozásához szükséges nyelvi elemzési módszereket megismertesse a hallgatókkal.

Tematika: Adatgyűjtés. Végesállapotú technológiák. Környezetfüggetlen nyelvtanok. A szavak megszámolása. Zipf törvényei, hatványtörvények. Indexépítés. A keresőmotorok alapjai. Amit a nyelvészetből tudni kell. A szavak osztályozása. Szótárépítés. Kollokációk, idió mák, többértelműség. Nyelvmodellezés. Súlyozott automaták, Markov modellek, rejtett Markov, n-gram. Helyesírás-ellenőrzés, nyelvtan-ellenőrzés. Beszédfelismerés, írásfelismerés, beszédkeltés. Névelemfelismerés. Funkcionális mondatelemzés. Mondat feletti egységek. Érzület -elemzés. Jelentésreprezentáció. Szójelentés, mondatjelentés, diskurzus-jelentés. Logikai modellek, vektormodellek. Gépi fordítás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
programozási feladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D Jurafsky, JH Martin: An Introduction to Natural Language Processing, Prentice Hall, 2009
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: