BMETE91MX10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szemantika
A tárgy angol címe: 
Semantics
A tárgy rövid címe: 
Szemantika
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.12.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.01.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Logika, algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy MSc hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a szemantika (jelentéstan) áttekintése Arisztotelesztől napjainking. Mit jelentenek az egyes szavak, kifejezések, mondatok, és szövegek? A gépi intelligencia megalkotásához elengedhetetlen, hogy ezekre a kérdésekre szabatos, mechanizálható válaszokat adjunk. A
formalizálás útját egészen a hatvanas évekig a logika jelentette, azóta vannak más, hálózatokon és automatákon alapuló alternatívák is, mi elsősorban ezekkel fogunk foglalkozni, de kitérünk arra is, hogy a logika végülis miért bizonyult alkalmatlannak a hétköznapi nyelv szemantikájának megragadására, ha egyszer az ennél jóval kifinomultabbnak tűnő matematikai nyelv jelentését precízen tükrozni képes.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon. Házi feladatok beadása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-ben leírtak szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
John Lyons: Semantics; Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet
www.mokk.bme.hu/~kornai/szemantika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: