BMETE91MX11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szemantika laboratórium
A tárgy angol címe: 
Semantics practicum
A tárgy rövid címe: 
SzemantikaLabor
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.04.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Logika, algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy MSc hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Szemantika Labor célja a jelentéstanra támaszkodó nyelvfeldolgozó algoritmusok megismertetése olyan feladatokra, mint a szójelentés egyértelműsítése (word sense disambiguation), a tudásreprezentáció (knowledge representation), a jelentéstartó átfogalmazás (paraphrase), a
hétköznapi következtetés (common sense inference), az információ- kinyerés (information extraction), és a témabesorlás (topic classification). Miután a labor konkrét algoritmusok épitésére kívánja felkészíteni a hallgatót, ezért előfeltétel valamely általános célú programnyelv (tehát nem MatLab, Mathematica, Magma, hanem C, C++, Java, Python, Haskell, OCaml) rutinszintű ismerete.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon. Házi feladatok beadása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-ben leírtak szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
John Lyons: Semantics; Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet
www.mokk.bme.hu/~kornai/szemantika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
5
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
43
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Beosztás: 
tudumányos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: