BMETE929201

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes számelmélet
A tárgy angol címe: 
Computation number theory
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Járai Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.13
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
bevezetés a matematikába; a programozás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapvető algoritmusok: szita, próbaosztás, Pollard rho – és P-1 módszere. Valószínűségi prímtesztek. Prímtesztek speciális számokra. Lucas- Lehmer sorozatok. Nagy sebességű algoritmusok: Karacuba, FFT, stb. Elliptikus görbék és alkalmazásuk faktorizálásra és prímte sztelésre. Szita
módszerek faktorizálásra.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadáson
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
vizsga előtt, megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Járai Antal
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: