BMETE92AX27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diszkrét dinamikus rendszerek
A tárgy angol címe: 
Discrete Dynamical Systems
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
fraktálgeometria, fraktálok káosz és diszkrét dinamikus rendszerek
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Andai Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.02.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.04.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis (függvénytan) alapelemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Egydimenziós dinamikus rendszerek és a web diagram módszer. Lineáris és szakaszonként lineáris függvénnyel vezérelt rendszerek. Iterált függvényrendszer. Káotikus rendszer. Fraktálok és törtdimenzió. Szimbólikus dinamika. A konraktív leképezés tételének különböző
megfogalmazásai. A kvalitatív vizsgálat fogalomköre. Topológikus konjugáltság. Kitekintés a folytonos rendszerekre, a Poincaré leképezés. Alkalmazások a biológiában, a közgazdaságban, az információ átvitelben és a neurális hálózatokban.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
három kiadott feladatsor kielégítő (60%-os) megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyéni megbeszélés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A www.math.bme.hu/~mate honlapon jegyzet és ajánlott irodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Máté László
Beosztás: 
ny. egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: