BMETE92MM16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejezetek a valós és komplex analízisből
A tárgy angol címe: 
Chapters from Real and Complex Analysis
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mértékelmélet alapjai, komplex változós analízis alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Bármely képzés szabadon választható tárgya, ajánlott a matematikus BSc B szakirányt végzett v. végző hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A mérték és integrál, a Hilbert- és Banach-tér elmélet alapjainak rövid összefoglalása. Komplex mértékek, Riesz reprezentációs tételek.
Mértékek szimmetrikus deriváltja. A gyenge L^1 tér. Maximálfüggvény L^p-ben. Konvolúció, eloszlásfüggvény.
Fourier-transzformáció az L^p terekben.
Harmonikus függvények: függvény és mérték Poisson integrálja, radiális maximálfüggvény, radiális limesz. Maximumelv kiterjesztései. Konform leképezések.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kötelező házi feladatok beadása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vagy írásbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hallgatókkal egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Walter Rudin, Real and Complex Analysis, Third edition, McGraw-Hill, 1987.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabados Tamás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: