BMETE92MX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reakciókinetikai szeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Seminar on Reaction Kinetics 2
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, differenciálegyenletek, sztochasztikus folyamatok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy BSc, MSc és PhD hallgatók, valamint a kifutó ötéves képzés hallgatói számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Aktuális szakirodalom tanulmányozása, hallgatói előadás tartása, rendszeres konzultáció.
A cél a tágabb értelemben vett formális reakciókinetika modelljeire vonatkozó legújabb irodalom tanulmányozása, beleértve a kinetikai differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív vizsgálatát, és a bennük szereplő paraméterek becslését. Folyamatosan követjü k a szükséges numerikus módszerek és a sztochasztikus szimuláció területén bekövetkező újabb fejleményeket. Az előadások egy részét a hallgatók, másik részét (többnyire meghívott, esetenként külföldi) előadók tartják, az utóbbiakról a hallgatók beszámolnak.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
órákon való részvétel, előadás tartása
Konzultációs lehetőségek: 
igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
21
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: