BMETE937311

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Numerikus modellezés és KDE módszerek alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Numerical modelling and its application to the ODE
A tárgy rövid címe: 
NumModÉsKDEMódszerekAlkalmazásai
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Faragó István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.07.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálegyenletek, numerikus módszerek, Matlab alapvető ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus PhD képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus keretében példákat és alkalmazásokat mutatunk be a Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei c. tárgy anyagából. Az előadásokon ismertetett numerikus módszereket algoritmikus szempontból tárgyaljuk, és pédák megoldásával illusztráljuk.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Hazi feladatok kidolgozása és beadása, előírt számú program elkészítése és beadása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Faragó I., Horváth R. Numerikus módszerek, Typotex, 2011.
Faragó I. Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei, 2013.
Stoyan Gisbert, Tako Galina: Numerikus módszerek 2., Typotex, 1997.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Faragó István
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: