BMETE93MM15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bayes valószínűség elmélet és adatfeldolgozás
A tárgy angol címe: 
Bayes Probability Theory and Data Analysis
A tárgy rövid címe: 
BayesElmélet
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.05.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.12.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítási alapismeretek, Numerikus módszerek alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bayes valószínűség elmélet: Paraméter becslés
Modell választás, hipotézis teszt
Kísérlettervezés
A valósznűség meghatározása: A maximum entrópia elve
A Bayes elmélet alkalmazása, numerikus módszerek
Lineáris inverz probléma
Nemlineáris inverz probléma
Nem-paraméteres becslés, regularizáció
Bayes valószínűségi dekonvolúció (Bayesian unfolding)
Numerikus integrálás – Markov Chain Monte Carlo, Nested sampling

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hallgatókkal egyeztetve,szükség szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G.D. Agostini: Bayesian reasoning in high-energy physics: principles and applications CERN Report, CERN-99-03, 1999
D.S. Sivia, Data analysis, A Bayesian tutorial, Oxford University Press, 2006
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kálvin Sándor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA KFKI RMKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: