BMETE93MM16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ökonometria 2
A tárgy angol címe: 
Econometrics 2
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93MM10
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Ökonometria
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gazdag-Tóth Boglárka
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.06.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, ökonometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Operációkutatás szakirányának választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek). Egységgyök tesztek és módszerek. Frakcionálisan integrált folyamatok, A RFIMA modellek, hosszú emlékezetű folyamatok és becslésük.
Trend és szezonalitás becslése és kezelése. Spektrál-elemzés és reprezentáció, periodogram és becslése, spektrum becslése. Többváltozós modellek: VAR(1) folyamatok, n-dimenziós ARMA folyamatok, stacionaritás, stabilitás, Lyapunov egyenlet.
A Bayes-i ökonometria alapjai.
Konkrét gyakorlati alkalmazások pénzügyi és gazdasági területeken.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi és 1 házi feladat
Pótlási lehetőségek: 
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tusnády G.-Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki Kiadó 1986.
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Orlovits Zsanett
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: