BMETE93MX17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ökonometria közgazdászoknak
A tárgy angol címe: 
Econometrics for Economic Analysts
A tárgy rövid címe: 
Ökonometria
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Orlovits Zsanett
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.08.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.11.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Közgazdasági elemző MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Többváltozós statisztika alapjai, a többdimenziós normális eloszlás és tulajdonságai, a főkomponens- és faktoranalízis módszerei.
Bevezetés az ökonometriába. Többváltozós lineáris regresszió korrelálatlan, azonos szórású hiba, illetve általános hibafolyam at esetén, általános Gauss-Markov tétel, előrejelzés, multi-kollinearitás. Általánosított LS módszer, speciális esetek (autokorrelált zaj, nem azonos szórású korrelálatlan zaj).
Idősorok elemzése: stacionaritás, autokorreláció, fehérzaj folyamat, speciális lineáris modellek (lineáris szűrők, autoregresszív (AR) folyamat, mozgóátlag (MA) folyamat, ARMA folyamatok). Paraméterbecslés (ML-becslés), előrejelzés. Integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek),
trend, szezonalitás és becsléseik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi és 1 házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer pótolható a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tusnády G. - Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki 1986
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Orlovits Zsanett
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: