BMETE93MX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ökonometria közgazdászoknak 2
A tárgy angol címe: 
Econometrics 2
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93MX17
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Ökonometria
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Orlovits Zsanett
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.11.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.11.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, ökonometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Közgazdásági elemző mesterszak választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy legfőbb célkitűzése az előző félévben hallgatott Ökonometria tárgy elméleti modelljeinek gyakorlatban való alkalmazás a számítógépes programcsomagok segítségével, továbbá a tanult modellek néhány konkrét pénzügyi és gazdasági alkalmazásának elemzése. Trend és
szezonalitás becslése konkrét idősorok esetén.
Célunk továbbá az első félévben tanult modellek és módszerek kibővítése az alábbi osztályokkal: integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek), frakcionálisan integrált folyamatok (ARFIMA modellek), nem-lineáris volatilitás-modellek, többdimenziós AR és ARMA modellek. Spektrál-elemzés és spektrál-reprezentáció, a spektrum becslése, periodogram.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi dolgozat és 1 házi feladat
Pótlási lehetőségek: 
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tusnády G.-Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki Kiadó 1986.
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Orlovits Zsanett
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: