BMETE94AX14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépi geometria mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Computational Geometry for Engineers
A tárgy rövid címe: 
SzámítógépiGeom
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.03.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
többváltozós analízis, geometria és lineáris algebra alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy mérnök BSc hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

-- Egyindexű halmazokon működő rendező és kereső algoritmusok. Síkbeli szakaszseregen működő metszési algoritmusok. Ponthalmaz k onvex burka. Geometriai keresés. Voronoi diagram.
-- Homogén koordináták. Térbeli ponttranszformációk. Koordinátatranszformációk. Vetítések. Centrális leképezés. Gyakorlati perspektíva.
-- A modelldefiniálás módszerei. A modellt leíró adatrendszerek típusai és szerkezete.
-- Összetett modellek előállításának technikája. Vetületek és képadatok típusai. Logikai adatstruktúrák, felületmodellek, testmodellek.
-- Görbeillesztési eljárások, görbetervezés egyparaméteres spline-okkal. Felületmodellezés kétparaméteres spline-függvényekkel. Felületek előállítási módjai és geometriai tulajdonságaik.
-- Modellre és képernyőre irányuló láthatósági algoritmusok. Numerikus geometriai eljárások takart vonalas ábrázolásra, színezésre, árnyékolásra. Megvilágítás, textúra.
-- Adatátvitel CAD- rendszerek között. Modelladatok formátuma: interfészek.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley, 1990
Nagyné Szilvási Márta: CAD iskola, TypoTeX, Budapest 1991
Kurosa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon, Szeged, 1999
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: