BMETE94MX04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Projektív geometria mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Projective Geometry for Engineers
A tárgy rövid címe: 
ProjektívGeom
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós analízis, analitikus geometria, ábrázoló geometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Termék- és formatervező MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A centrális ábrázolás megjelenése a művészetben. A centrális ábrázolás alapelve. A gyakorlati perspektíva, mint a centrális ábrázolás speciális esete. A klasszikus projektív sík bevezetése. Homogén koordinátázás, kettősviszony fogalmának kiterjesztése, Nevezetes záródási tételek:
Desargues, Pappus, Pascal, Brianchon tételei. Teljes négyoldal tétele, harmonikus pontsorozatok. Projektív leképezések alaptétele. Általános projektív szimplex-koordinátázás. Az alaptétel lineáris algebrai alakja. A projektív axonometria alapgondolata. Centrális vetítések analitikus alakban való felírása, a számítógépes ábrázolás alapjai. A projektív geometria önálló felépítéséről (Bieberbach-féle axiómarendszer és bővítései)
Gyakorlati alkalmazások (színkoordináták, optikai leképezések). Az elliptikus és a hiperbolikus sík vektormodelljeinek származtatása. Konkrét
számolási technikák szimulációs problémák számítógépes alkalmazásaihoz.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megegyezés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lőrincz Pál, Petrich Géza: Ábrázoló geometria, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976
Reiman István: A geometria és határterületei, Gondolat, Budapest, 1986
G. Horváth Ákos, Szirmai Jenő: Nemeuklideszi geometriák modelljei, TypoTeX, Budapest, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Molnár Emil
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: