BMETE94MX09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felületek spline-modellezése
A tárgy angol címe: 
Surface Modelling with Spline Functions
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.11.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
görbék és felületek differenciálgeometriája
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy MSc képzéseken
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Polinomiális spline függvények. Interpolációs görbeillesztési eljárások. Hermite,Beziér és B-spline görbék. Spline-felületek típusai (Ferguson, Bezier, B-Spline) és matematikai leírási módjaik, tulajdonságaik. Műveletek spline-felületeken. Csatolási feltételek. Számítógépes megjelenítés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kiadott irodalom feldolgozása, kiselőadás tartása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval előzetesen egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometry Design, Academic Press
Hoschek - Lasser: Grundlagen der geometrischen Datenverarbeitung, B. G. Teubner Stuttgart
Kurusa - Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon Jegyzettár
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
15
Egyéb elfoglaltság: 
15
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometri Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: