BMETE955312

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analitikus számelmélet
A tárgy angol címe: 
Analytic Number Theory
A tárgy rövid címe: 
AnalSzámelm
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911152
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Számelmélet
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921186
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Komplex Függv
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sándor Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.12.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Számelmélet, komplex függvénytan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható tárgy a matematikus képzésben és választható tárgy a matematikus doktori képzésben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a matematika egy klasszikus fejezetének módszereivel, eredményeivel megismertesse a hallgatókat. Partíciók, additív problémák, reprezentációfüggvények. A generátorfüggvény-módszer.
Additív reprezentációfüggvények átlagának közelítése: Erdős-Fuchs tétel. Háromtagú számtani sorozatot nem tartalmazó sorozatok sűrűsége.
Hardy-Ramanujan-féle partíció-tétel. Waring-probléma.
Dirichlet-sorok; L-függvények és gyökeik. A Prímszámtétel bizonyítása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kiadott házi feladatok közül 8 db elkészítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadóórájának időpontjában.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Donald J. Newman, Analytic Number Theory, Springer, 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sándor Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: