BMETE959311

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Válogatott fejezetek a dinamikai rendszerek elméletéből
A tárgy angol címe: 
Advanced Topics from the Theory of Dynamical Systems
A tárgy rövid címe: 
VálFejDinRendsz
2
2
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE954733
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Ergodelmélet
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szász Domokos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.05.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.06.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás, ergodelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy matematikus doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikusoknaknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Válogatott fejezetek az alábbi témakörökből:
egyensúlyi állapotok, Gibbs mértékek, Kolmogorov-Sinai entrópia, Shannon-Macmillan-Breiman tétel, nyomás, variációs elv, statisztikus fizikai alkalmazások, Lyapunov exponensek Pesin entrópia formulája, a tórusz algebrai automorfizmusának (azaz Arnold macskája) ergodikus és sztochasztikus tulajdonságai, Markov automorfizmusok, Perron-Frobenius operátor, Doeblin-Fortet tulajdonság, torony-konstrukció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
órákon való részvétel, házi feladatok beadása, esetlegesen irodalom önálló feldolgozása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Keller: Equilibrium States in Ergodic Theory
Brin-Stuck: Introduction to Dynamical Systems
Katok-Hasselblatt: A First Course in Dynamics: with a Panorama of Recent Developments
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szász Domokos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Bálint Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: