BMETE95AM23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztika és adatbányászat alkalmazása a gyakorlatban
A tárgy angol címe: 
Practical usage of Statistics and Data Mining
A tárgy rövid címe: 
StatAdatbányászGyak
1
0
2
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bolla Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.02.05
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.02.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy matematikus, informatikus és közgazdász BSc hallgatók számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elméleti előadadáson a hallgatók megismerhetik a nagy informatikai rendszerek felépítését, az adatleírásokat dokumentáló Metainformációs rendszereket, az adatok kezelését a tranzakciós rendszerektől, az adattárház építésen és a többváltozós matematikai statisztikai elemzésen
keresztül a Vezetői információs rendszerekig.
A korábban megtanult matematikai statisztikai és valószínűségszámítási módszereket összegezzük az adatbányászati módszerek elméletének megértéséhez.
Bevezető előadások hangzanak el az adatbányászati módszerekről és azok használati lehetőségeiről. Az közigazgatás, a pénzügyi szektor, illetve az üzleti élet területeiről vendégelőadók ismertetik az alkalmazási területek tapasztalatait.
A kötelező laborgyakorlatok első részében az adatkezelési feladatokat támogató SAS BASE nyelvet, második részében az adatbányászati alkalmazásokat támogató SAS Enterprise Miner szoftvert..
A kurzus elősegítheti, hogy a hallgatók diplomamunkájuk elkészítéséhez önállóan oldjanak meg "éles" adatelemzési feladatokat a SAS, az SPSS,
vagy a Statistica felhasználásával adatbányászati eszközökkel, illetve a Mikroszimuláció módszertanával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele egy-egy zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak közepén és végén, továbbá önálló esszé kidolgozása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Első ZH a szorgalmi időszak végéig, a második ZH a pótlási időszakban pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
Rendszeres időszakokban konzultációs lehetőség
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bevezetés a SAS programozásba (Amadeus-Calculus) kézikönyv
Az adatbányászati feladatokhoz szükséges matematikai ismeretek (Csicsman József, Sipos Szabó Eszter) jegyzet
Adatbányászat (Bodon Ferenc) BME kiadvány
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csicsman József
Beosztás: 
matematikus, külső oktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Új Calculus Bt.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: