BMETE95MM29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Tanuló algoritmusok, tőzsdézés, becslési eljárások és martingálok
A tárgy angol címe: 
Learning Algorithms, Stock Market, Estimation Schemes and Martingales
A tárgy rövid címe: 
TanAlgTőzsdBecslEljárÉsMarting
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Morvai Gusztáv
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.03
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Matematikus BSc és Alkalmazott matematikus MSc szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tanuló algoritmus definíciója, a tőzsde modellje, tanuló algoritmusok a tőzsdézésben. Hisztogramos , magfüggvényes, legközelebbi szomszédos  tőzsdei tanuló algoritmusok. Tőzsdei tanuló algoritmusok  extra információ esetén.  Martingálok,    korlátos és nem korlátos martingál-differenciák,  martingál-differenciák átlagai és alkalmazásaik tanuló algoritmusok elemzésében.  A becslési probléma.   On-line becslések tanuló algoritmussal.  Előre és hátrafelé becslések. Korlátos és nem korlátos folyamatok. Becslések extra információ esetén. Tippelések, tippelő algoritmusok. Tippelés tanuló algoritmussal.  Tippelés extra információ esetén.  Ismeretlen folyamat megtanulása.  A  függőségi struktúra feltérképezése. Tanulás véges emlékezetű  folyamatokra.  Módszer ellenpéldák konstruálására. Valószínűség-számítás ismerete szükséges a kurzushoz. Sztochasztikus folyamatok ismerete hasznos a kurzushoz. Martingálok ismerete előnyös a kurzushoz. 

Definition of learning algorithms, the model of the stock market,  making money with learning algorithms. Partition, kernel and nearest neighbour  based  stock market learning algorithms.  Stock market learning algorithms  when side information is available. Martingales, bounded and unbounded martingale differences, averages of martingale differences and their applications for analysing  learning algorithms. The estimation problem. Forward and backward estimations. Estimation with learning algorithms for bounded and for unbounded time series. Estimation when side information is available. Guessing schemes, guessing with learning algorithms. Guessing when side information is available. Learning an unknown process. Learning the dependency structure of a process. Learning for processes with finite memories. Method for constructing  counterexamples. Knowledge of probability theory is necessary for this course. Knowledge of stochastic processes is useful for the course. Knowledge of martingales is advantageous for the course. 

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pótvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
L. Györfi et al: Machine learning for financial engineering, World Scientific, 2012.
G. Morvai: Information Theory and Stock Market.
G. Morvai: Estimation of conditional distributions for stationary time series.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Morvai Gusztáv
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Sztochasztika Kutatócsoport
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly