BMETE95MM36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biztosításmatematika
A tárgy angol címe: 
Insurance Mathematics
A tárgy rövid címe: 
Biztosításmatematika
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.01.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.01.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematika MSc Pü-matematika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Biztosítási alaptípusok: Élet, nem élet ág.
- Tartalékszámítás: Meg nem szolgált díjak tartaléka, függőkár, IBNR, matematikai tartalék, kifutási háromszögek.
- Díjkalkulációs elvek – Klasszikus díjelvek: várhatóérték elve, maximális veszteség elve, kvantilis elv, szórás, ill. szórásnégyzet elve
- A díjkalkulációs elvek tulajdonságai (No-ripoff feltétel, homogenitás, additivitás, eltolás invariancia,  szubadditivitás)
- Halandósági alapfogalmak
- Kommutációs függvények
- Ekvivalencia elv
- Nettó és bruttó díjak kalkulációja
- Életbiztosítási díjtartalék kalkulációja
- Zillmerezés
- Cash-flow modellezés (Embedded Value, Best Estimate, Profit Testing, IRR kalkuláció)

- Basic term of insurance. Standard types of life and non-life insurance, models.
- Non-life reserves (unearned premium reserve, RBNS, IBNR, mathematical reserve, chain-ladder methods).
- Premium principles: Expected value, maximum loss, quantile, standard deviation, variance.
- Properties of premium principles (no-ripoff criterion, homogenity, additivity, shifting invariance, subadditivity)
- Basic terms of mortality
- Commutation functions
- Equivalence principle
- Calculation of gross and net premiums
- Reserving in life insurance
- Zillmerising
- CF-model (calculation of Embedded Value, Best Estimate, Profit Testing, IRR calculation)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása (pótlás szóbeli beszámolóval)
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ragnar Norberg: Basic Life Insurance Mathematics
Eric V. Slud: Actuarial Mathematics and Life-Table Statistics
Straub: Non-life Insurance Mathematics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Gerényi Attila
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Magyar Posta Biztosító Zrt.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly