BMETE95MM47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó fraktálgeometria 1
A tárgy angol címe: 
Advanced Fractal Geometry 1
A tárgy rövid címe: 
HaladóFraktálgeometria1
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bárány Balázs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.01.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.01.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mértékelmélet, ergodelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy két részből áll. Az alábbi két Annals of Mathematics cikket dolgozzuk fel:
1.) Michael Hochman:On self-similar sets with overlaps and inverse theorems for entropy, Annals of Mathematics, 2014.
2.) Michael Hochman, Pablo Shmerkin: HosLocal entropy averages and projections of fractal measures, Annals of Mathematics, 2012.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Michael Hochman:On self-similar sets with overlaps and inverse theorems for entropy, Annals of Mathematics, 2014.
Michael Hochman, Pablo Shmerkin: HosLocal entropy averages and projections of fractal measures, Annals of Mathematics, 2012
Bárány Balázs, Simon Károly és Boris Solomyak, Self-similar and self-affine sets and measures, AMS, 2023
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bárány Balázs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly