BMETEAGBsMGE1E-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometria 1e
A tárgy angol címe: 
Geometry 1e
A tárgy rövid címe: 
Geometria1e
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Csima Géza
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc angol nyelvű képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Axiómák; Abszolút geometria: abszolút tételek; Gömbi geometria: gömbi axiómák , gömbi trigonometria, szinusz és koszinusz tételek, gömbi terület, szereografikus projekció; Hiperbolikus geometria: modellek és kapcsolatuk, kettősviszony, hiperolikus szög- és távolságfogalom, hiperbolikus terület; Analitikus geometria: vektorok és koordináták, vektorszorzatok, Lagrange és Jacobi tétel, térgeometria, bevezetés magasabb dimenziós analitikus geometriába

Axioms of geometry; Absolute geometry: absolut theorems; Spherical geometry: spheric axioms, spherical trygonometry, sine a cosine theorems, spherical area, stereographic projection; Hyperbolic geometry: models and their connection, cross ratio, angle an distance in hyperbolic geometry, hyperbolic area; Analytic geometry: vectors and coordinates, vector products, Lagrange and Jacobi theorems, spatial geometry, introduction to higher dimensional analytic geometry.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
prezentáció, zh; presentation, midterm
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga, Oral exam
Pótlási lehetőségek: 
Ismétlő zh és ismétlő vizsga, Retake midterm and Retake exam
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lecture note
G.Horváth, Á: Wonderful Geometry, Typotex 2015.
Coxeter, H.S.M: Non-Euclidean Geometry, The Univ. of Toronto Press, 1947.
Smith J. T.: Methods of Geometry , Wiley and Sons, Inc. 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csima Géza
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos