BMETENTMsOFLAB-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi fizika laboratórium
A tárgy angol címe: 
Medical Physics Laboratory
A tárgy rövid címe: 
OrvosiFizikaLaboratórium
0
0
4
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Stelczer Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelező tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 1. Bevezető a méréstechnikába
 2. Koincidencia mérés
 3. NMR spektroszkópia
 4. Betegspecifikus minőségbiztosítás a sugárterápiában
 5. Filmdozimetria - radiochromic filmek alkalmazása
 6. Komputer tomográfia klinikai alkalmazása
 7. Sugárterápiás besugárzástervezés - teleterápia
 8. Dózistér mérése PTW szemi-flexibilis ionizációs kamrával
 9. Sugárterápiás besugárzástervezés - brachyterápia
 10. MRI készülékek fejlesztői környezetben
 11. PET készülékek fejlesztői környezetben
 12. CT készülékek fejlesztői környezetben
 13. A biológiai dozimetria alapjai, módszerei, feladata a sugárterápiában és sugárvédelemben
 14. Tomográfiás számítógépes labor
 1. Introduction to metrology
 2. Coincidence measurement
 3. NMR spectroscopy
 4. Patient-specific quality assurance in radiotherapy
 5. Film dosimetry - use of radiochromic films
 6. Clinical applications of computed tomography
 7. Radiotherapy treatment planning - teletherapy
 8. Dose measurements with PTW semi-flexible ionisation chamber
 9. Radiotherapy treatment planning - brachytherapy
 10. MRI devices in a development environment
 11. PET devices in a development environment
 12. CT devices in a development environment
 13. Basics, methods and role of biological dosimetry in radiotherapy and radiation protection
 14. Computed tomography laboratory
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Minden mérés "eredményes" elvégzése. / The "successful" completion of all laboratory practises.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs. / There isn't.
Pótlási lehetőségek: 
az adott szemeszterben 2 mérést lehet pótolni / 2 measurements can be made up in the semester
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlat vezetőkkel megbeszélt időpontokban. / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az NTI által kiadott labor leírások / The lab specifications issued by NTI
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
26
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Stelczer Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté