BMETENTMsOPOL2-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló laboratórium OF2
A tárgy angol címe: 
Independent Laboratory MP2
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaborOF2
0
0
10
f
Kredit: 
10
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelező tantárgya / Compulsory subject of the Medical Physics MSc
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre.
 
In the framework of the two-semester subjects, students carry out research tasks in the topic of their diploma thesis under the guidance of their thesis supervisor. At the end of the semester, a written report on the work done during the semester must be submitted, which must be seen by the supervisor and a proposal must be made for the grade.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelni kell. /A written report on the work done during the semester must be submitted, which must be evaluated by the supervisor of the diploma thesis work.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs / There isn't.
Pótlási lehetőségek: 
Nincs. Egy egész félévi munkát nem lehet pótolni./ There isn't. One semester's work cannot be replaced.
Konzultációs lehetőségek: 
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan / Continuously during the semester together with the supervisor of the diploma thesis work.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként és kutatási témánként változó / It varies per semester and per research topic.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
160
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
300
Ellenőrző adat: 
300
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté