Kiválósági kutatócsoportok

Fraktálgeometria és alkalmazásai Kutatócsoport

A pályázat típusa: 
Élvonal - Kutatósági Kiválósági Program
Időtartam: 
2022 - 2027

A kutatócsoport vezetője: Dr. Bárány Balázs, tudományos munkatárs
BME Természettudományi Kar, Sztochasztika Tanszék
Email cím

A fraktálok a "minket körülvevő irreguláris és töredezett" alakzatok, melyeket Mandelbrot úgy jellemezett, hogy "irregularitásuk és/vagy töredezettségük minden szinten ismétlődő mintázatot mutat". A determinisztikus és véletlen iterált függvényrendszerek (IFS) attraktorai és invariáns mértékei ezen skála-független tulajdonság egy precíz matematikai modelljét adják. Csoportunk egyik fő célja az így létrehozott geometriai alakzatok, mértékek struktúrájának, regularitási tulajdonságainak, és méreteinek megértése különböző dimenziófogalmakon és mértékeken keresztül. Ilyen fraktális mintázatok a természettudományok, köztük a matematika, számos területén természetesen fordulnak elő. Csoportunk másik fő célja ezen kapcsolatok elmélyítése és a fraktálgeometria alkalmazása.