2016. május 11. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat Julesz Béla, Kőnig Gyula és Zemplén Győző Ifjúsági Kutatási Díjak adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására.
Előterjesztő: 
Kovács Szilvia, HK elnök
Javaslat egyetemi docensi és tudományos főmunkatársi kinevezésekre.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Gazdálkodási Szabályzat módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Javaslat a Fizika BSc és a Matematika BSc szakok angol nyelvű indításának regisztrálására .
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Beszámoló a Matematika Intézet elmúlt 5 éves munkájáról.
Előadó: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató
Javaslat a záróvizsga bizottságok elnökeire és tagjaira.
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Javaslat a Fizikus MSc szak mintatantervének módosítására (új specializációk bevezetésére).
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, a Fizikus Szakbizottság elnöke
Javaslat Kari Tudományos Ösztöndíjak odaítélésére.
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
Tájékoztató a felvételi jelentkezésekről.
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán