2016. június 22. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat a Fizika BSc szak tantervének módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, a Fizikus Szakbizottság elnöke
Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről.
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Javaslat a Kari Tanács 2016/17 tanévi üléseinek időpontjára.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán