2016. február 10. szerda 10 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat Magántanári és Mesteroktatói címek adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Mestertanári cím adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Beszámoló a TDK konferenciáról.
Előadó: 
Dr. Füzessy Zoltán, a TDK Bizottság elnöke
Javaslat egyetemi docensi álláshely létesítésének módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Tájékoztató az oktatói-kutatói illetmény kiegészítésről.
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Javaslat a Fizikus MSc szak tantervének módosítására
Előterjesztő: 
Dr. Halbritter András, tanszékvezető
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán