2015. december 16. szerda 10 óra - rendkívüli időpont!

Napirendi pontok: 
Javaslat egyetemi tanári álláshelyek betöltésére.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat József Nádor Emlékérem adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat az Egyetem Díszpolgára kitüntetés adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Sztoczek József Emlékérem adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Kognitív tanulmányok MSc képzés szakfelelősének személyére.
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Javaslat a Kar által gondozott BSc és MSc képzések specializációinak felelőseire.
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Javaslat a Kari Tudományos Ösztöndíj odaítélésére.
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
Tájékoztató a Kar SZMSZ-ének korrekciójáról a BME Belső Ellenőrzési Csoportjának és Jogi Igazgatóságának véleménye alapján.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről. Előzetes beszámoló a 2015. évről.
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Tájékoztató a Kari Nyílt Napról.
Előterjesztő: 
Kovács Szilvia, HK elnök
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán