2015. szeptember 30. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat egyes kari bizottságok összetételének módosítására a kari SZMSZ 9. melléklete szerint.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Trefort Ágoston-díj adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Apáczai Csere János-díj és Szent-Györgyi Albert-díj adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Professor Emeritus cím adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Tájékoztató az Egyetem féléves kontrolling jelentéséről.
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Tájékoztató a gazdasági jogok új rendjéről.
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Tájékoztató a Karon lefolytatott belső ellenőrzésről.
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Tájékoztató a felvételikről. A felvett Fizika és Matematika BSc hallgatók által kitöltött kérdőívek kiértékelése.
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Javaslat a Kari Tanács 2015/16 tanévi munkatervére.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán