2016. december 14. szerda 10 óra

Napirendi pontok: 
1. József Nádor Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Az Egyetem Díszpolgára cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Professor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. Sztoczek József Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről valamint az Egyetem kontrolling jelentéséről és a jövő év költségvetési terveiről
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
6. Kari Tudományos Ösztöndíj odaítélése
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes