Kari Tanács 2017. március 8.

Napirendi pontok: 
1. Kármán Tódor-díj adimányozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Trefort Ágoston-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Beszámoló a Kar 2016. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
4. A Kar Belső Kontroll Szabályzata
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Egyebek