Kari Tanács 2017.május 24.

Napirendi pontok: 
1. Kossuth-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Széchenyi-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt fokozatainak adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. Címzetes Egyetemi Tanári cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Címzetes Egyetemi Docensi cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
6. A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Lestyan Bence, HK elnök
7. Az Algebra Tanszék tanszékvezetőjének megbízatása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
8. Beszámoló az Atomfizika Tanszék elmúlt három évi munkájáról
Előadó: 
Dr. Koppa Pál, tanszékvezető
9. Az Atomfizika Tanszék tanszékvezető-helyettesének megbízatása
Előterjesztő: 
Dr. Koppa Pál, tanszékvezető
10. A Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezető-helyettesének megbízatása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató
11. Kari Tudományos Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
Matematikus Záróvizsga Bizottságok elnökei és tagjai
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató
13. Egyebek