Kari Tanács 2017.június 21.

Napirendi pontok: 
1. Egyetemi dicensi kinevezések
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Julesz Béla, Kőnig Gyula és Zemplén Győző Ifjúsági Kutatási Díjak adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
4. Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
5. A Kari Tanács 2017/18 tanévi ülésterve
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
6. Egyebek