Kari tanács tagjai 2017. szeptember 27-től

Időszak: 
2017.09.27
Elnök: 
Dr. Pipek János, dékán
Titkár: 
Adamis Viktória, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője
Tagok nevei: 
Dr. Zaránd Gergely, Fizikai Intézet igazgatója
Dr. Halbritter András, Fizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Koppa Pál, Atomfizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Szunyogh László, Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Varga Imre, választott oktató-kutató tag, Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Barócsi Attila, választott tag, Atomfizika Tanszék
Dr. Takács Gábor, választott oktató-kutató tag, Fizika Tanszék
Horváth Eszter, választott nem oktató-kutató tag, Atomfizika Tanszék
Dr. Horváth Miklós, Matematika Intézet igazgatója
Dr. Nagy Katalin, választott oktató-kutató tag, Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Simon Károly, Sztochasztika Tanszék tanszékvezetője
Dr. G. Horváth Ákos, Geometria Tanszék tanszékvezetője
Dr. Lángné dr. Lázi Márta, állandó meghatalmazott, Analízis Tanszék
Dr. Nagy Gábor Péter, Algebra Tanszék tanszékvezetője
Dr. Illés Tibor, Differenciálegyenletek Tanszék tanszékvezetője
Csizmadia Ákos, választott nem oktató-kutató tag, Matematika Intézet
Dr. Czifrus Szabolcs, Nukleáris Technikai Intézet igazgatója
Dr. Szalóki Imre, Atomenergetika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Dóczi Rita, állandó meghatalmazott, Nukleáris Technika Tanszék
Dr. Pokol Gergő, választott oktató-kutató tag, Nukleáris Technika Tanszék
Milovszky Tamásné, választott nem oktató-kutató tag, Atomenergetika Tanszék
Dr. Lukács Ágnes, Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezetője
Dr. Zimmer Márta, választott oktató-kutató tag, Kognitív Tudományi Tanszék
Vida Mária, választott nem oktató-kutató tag, Dékáni Hivatal
Dr. Udvardi László, reprezentatív szakszervezet képviselője, Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Papp Zsolt, Közalkalmazotti Tanács képviselője
Barabás Zoltán, Alkalmazott matematikus MSc hallgató, TTK HK
Csősz Gábor, Fizikus MSc hallgató, TTK HK
Grabarits András, Fizika BSc hallgató, TTK HK
Holl Viktor, Fizika BSc hallgató, TTK HK
Kovács Szilvia, a TTK HK alelnöke, Matematikus MSc hallgató
Kubicza Gréta, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Lestyan Bence, elnök, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Mohácsi Noémi, Fizika BSc hallgató, TTK HK
Schaf Alexa Lili, Fizika BSc hallgató, TTK HK
Szabados Dóra Erzsébet, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Vécsi István Áron, Fizikus doktorandusz hallgató, DÖK
Állandó meghívottak: 
Dr. Józsa János, a BME rektora – tanácskozási joggal
Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja – tanácskozási joggal
Dr. Károlyi György, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Dr. Prok István, a Kar oktatási dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Dr. Varga Imre, a kar gazdasági dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Adamis Viktória, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője – tanácskozási joggal
Dr. Bojtár Imre, a BME Építőmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Friedl Katalin, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Csernák Gábor, a BME Gépészmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Izsó Lajos, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Kállay Mihály, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Béda Péter, a BME Közlekedésmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Várkonyi Péter, a BME Építészmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal