Elhunyt Petz Dénes

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Petz Dénes nemzetközileg elismert matematikus, több könyv szerzője, a BME TTK Matematika Intézet Analízis Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, életének 65. évében, hosszú betegség után 2018. február 6-án elhunyt.

Petz Dénes 1992-től 2016-os nyugdíjba vonulásáig egyetemi tanárként dolgozott a Műegyetemen.
Fő kutatási területe az operátoralgebrák, az entrópia és a nemkommutatív valószínűségelmélet volt, de jelentős és mély eredményeket ért el a véletlen mátrixok vizsgálatában is. A kvantum-információelméletet ő honosította meg Magyarországon. Világhírű tudósként impozáns publikációs és idézettségi mutatókkal rendelkezett. Emellett számos rangos matematikai folyóirat szerkesztője, nagyszámú nemzetközi konferencia meghívott előadója illetve szervezője volt, igen kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezett.

Az oktató-kutató munka mellett aktívan vett részt a Matematika Intézet megalapításában. 1996-2004 között az intézet gazdasági igazgató helyetteseként dolgozott. Fontos szerepet töltött be a Természettudományi Kar megalakulása (1998) után a kari működési rend kialakításában, a gazdálkodás alapjainak megszilárdításában, a kar szervezeti egységei közötti együttműködések létrehozásában. A TTK gazdasági dékánhelyettesi feladatkörét 1998-2002 között látta el. Az intézet és a kar vezetésében végzett munkájával felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a frissen megalakult szervezetek egyetemi integrációjában, a kezdeti nehézségek leküzdésében. Több cikluson keresztül vezette az Analízis Tanszéket. Amellett, hogy határozott vezetői elképzelésekkel rendelkezett az általa irányított szervezetek jövőjét illetően, kitartóan tett is azok megvalósítása érdekében és bátran hozott meg döntéseket.

Tanszékvezetőként és a műegyetemi tevékenysége során mindig törekedett az általa nagy sikerrel művelt kutatási területek meghonosítására, az oktatásba való beemelésére, a tudományos utánpótlás kinevelésére. A 9 fokozatot szerzett PhD tanítvány mellett számos fiatal oktató-kutató szakmai irányításában vett részt; az Analízis Tanszék jelenlegi állományában több sikeres fiatal kutató Petz Dénes tanítványa. Jelentős volt a TDK, szakdolgozati és diplomamunka témavezetői tevékenysége is. Sokat tett az igényes, korszerű oktatásért, és a környezetében lévőket is inspirálni tudta a folyamatos fejlődésre, tenni akarásra. Lineáris analízis című tankönyve a matematikus- és fizikushallgatók oktatásában évek óta alapvető jelentőségű. A matematika népszerűsítésére rendszeresen publikált könnyen érthető, figyelemfelkeltő anyagokat ismeretterjesztő folyóiratokban és rendezvényeken.

Kiemelkedő kutatási, oktatási és tudományszervező tevékenységéért az évtizedek során számos hazai és nemzetközi díjban és kitüntetésben részesült. Ezek közül a két legjelentősebb a Szent-Györgyi Albert Díj 2009-ben és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 2013-ban.

Gyászjelentés