ÚNKP-17 rendezvény

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az új nemzeti Kiválóság Program (UNKP) 2017/18-évi nyertesei bemutatják a pályázatuk ideje alatt folytatott kutatásaikat és tudományos eredményeiket.

Időpont: 2018. május 30. (szerda) 9:00 - 13:30
Helyszín: H épület, 607-es terem

A tervezett program:

9:00 - 10:00 BSc/MSc hallgatók előadásai

Név az előadás címe Intézet/Tanszék Témavezető
BSc      
Tóth Zsófia A kadmium 113-as izotóp befogási hatáskeresztmetszetének vizsgálata hidegneutron-nyalábban NTI Dr. Kis Dániel Péter
MSc      
Bősz Emília A frontális kéreg és a thalamus interakciója KTT Dr. Zimmer Márta
Hódsági Kristóf Az Ising térelmélet nemegyensúlyi dinamikája FI Dr. Kormos Márton
Reicher Vivien Agyféltekei aszimmetria vizsgálata kutyán; Egy nem-invazív alvási EEG vizsgálat KTT Dr. Polner Bertalan
Szigeti Bertalan György Mágneses skyrmionok: árammal történő manipuláció és köbös anizotrópia FI Dr. Kézsmárki István
       
10:00 - 10:15 szünet      
10:15 - 12:00 Doktorandusz/doktorjelölt/fiatal kutatók előadása fizika tudományterületen    
Név az előadás címe Intézet/Tanszék Témavezető
Doktorandusz/doktorjelölt      
Butykai Ádám Reciproktérbeli tomográfia lyukas spinell szerkezetű skyrmion anyagokban FI Dr. Kézsmárki István
Horváth Dávid Kvantum kvencsek vizsgálata a sine-Gordon modellben FI Dr. Takács Gábor
Orbán Ágnes A forgómágneses malária-diagnosztikai módszer FI Dr. Kézsmárki István
Piszter Gábor A szerkezeti szín időbeli és földrajzi változatosságának vizsgálata Ikarusz boglárka hímek esetében FI Dr. Bíró László Péter
Thiering Gergő Closing the spin polarization loop of NV(-) - the role of pseudo Jahn-Teller interaction in the spin selective decay FI Dr. Gali Ádám
Werner Miklós Antal Az Anderson-féle lokalizációs átalakulás kritikus pontjának numerikus vizsgálata FI Dr. Zaránd Gergely
Fiatal kutató      
Pályi András Kvantumbitek szilárdtestekben FI nincs
       
12:00 - 12:15 szünet      
12:15 - 13:30 Doktorandusz/doktorjelölt/fiatal kutatók előadása kognitív tudomány és matematika  tudományterületen    
Név az előadás címe Intézet/Tanszék Témavezető
Doktorandusz/doktorjelölt      
Kardos Zsófia Klára A nyugalmi EEG funkcionális hálózatok összefüggése a statisztikai tanulás egyéni különbségeivel KTT Dr. Molnár Márk
Kolossváry István Átfedő részekkel konstruált trianguláris síkbéli szőnyegek MI Dr. Simon Károly
Neszmélyi Bence A szociális interakció hatása a cselekvés és észlelés közötti kapcsolatokra KTT Dr. Horváth János
Fiatal kutató      
Németh Kornél Online teszt‐, és (vissza)jelzőrendszer fejlesztés és funkcionális konnektivitás vizsgálat veleszületett prosopagnosiában KTT nincs
Polner Bertalan Kristóf A szkizotípia adaptív és patológiás oldalai KTT nincs