Kari Tanács 2018. június 6.

Napirendi pontok: 
1. Julesz Béla, Kőnig Gyula és Zemplén Győző díjak adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
2. Dékáni beszámoló az elmúlt dékái ciklusban végzett munkáról
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Igazgatói beszámoló a Matematika Intézet elmúlt intézetigazgatói ciklusában végzett munkájáról
Előadó: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató, MI
4. Tanszékvezetői beszámoló a Kognitív Tudományi Tanszék elmúlt tanszékvezetői ciklusában végzett munkáról
Előadó: 
Dr. Lukács Ágnes, tanszékvezető, KTT
5. Tanszékvezető megbízása a Kognitív Tudományi Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
6. A Kar Kiváló Hallgatója cím díjazása
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
7. Záróvizsga bizottságok elnökei és tagjai
Előterjesztő: 
Az illetékes szakbizottság elnöke
8. Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató
9. Egyebek