Kari Tanács 2018. december 12.

Napirendi pontok: 
1. József Nádor Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Apáczai Csere János-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Az Egyetem Díszpolgára cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Professzor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. Sztoczek József Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. Ipari Professzor cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
7. A Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezető-helyettesének kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető, KTT
8. Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
9. Tájékoztató a Gyermekegyetemről és más, középiskolásoknak szóló programokról
Előadó: 
Lángné Dr. Lázi Márta, dékáni megbízott
10. Egyebek