Kari Tanács 2019. március 6.

Napirendi pontok: 
1. Kármán Tódor-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Trefort Ágoston-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Címzetes Egyetemi Tanári cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. A Nukleáris Technikai Intézet igazgatóhelyettesének kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató, NTI
5. A Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezetőjének kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató, NTI
6. A Geometria Tanszék tanszékvezető-helyettesének kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. G. Horváth Ákos, tanszékvezető, Geometria Tsz
7. A Fizikus MSc képzés specializációfelelőseinek megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Takács Gábor, szakfelelős, FizMSc
8. Az Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szakok indítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató, NTI
9. Beszámoló a Kar 2018. évi gazdálkodásáról
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
10. A Hallgatói Önkörmányzat SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Lestyan Bence, elnök, HK
11. Egyebek