Kari Tanács 2019. április 24. 12:00 (!)

Napirendi pontok: 
1. Kossuth-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Széchenyi-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Címzetes Egyetemi Tanári cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Címzetes Egyetemi Docensi cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. A Kar 2019. évi költségvetése
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
6. Differenciálegyenletek Tanszék tanszékvezetőjének beszámolója
Előadó: 
Dr. Illés Tibor, tanszékvezető, Differenciálegyenletek Tsz