Kari Tanács 2019. május 29.

Napirendi pontok: 
1. Magyar Érdemrend és fokozatai kitüntetések adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Julesz Béla-, König Gyula- és Zemplén Győző Ifjúsági Kutatási Díjak adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
3. Rektori Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Dékáni Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. A Differenciálegyenletek Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. Egyetemi docensi kinevezések
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
7. A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Gerner Alexandra, elnök, Hallgatói Képviselet
8. Kari Tudományos Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
9. A gazdasági dékánhelyettes beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
12. A Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc képzés tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető, Kognitív Tudományi Tanszék
13. A Fizikus MSc képzés tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Takács Gábor, igazgatóhelyettes, Fizikai Intézet
14. A záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak kijelölése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán