BMETE80SA02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek 2
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants 2
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek2
18
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Yamaji Bogdán Keisuke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.09.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  • Atomreaktorok felépítése, a láncreakció gyakorlati megvalósítása. Termohidraulikai alapok: hőfejlődés, hőmérsékleti viszonyok az üzemanyagpálcában. Remanens hőfejlődés, hő elszállítása az üzemanyagból. Teljesítménysűrűség térbeli eloszlása az aktív zónában. A gyakorlatban alkalmazott üzemanyagok, moderátor- és hűtöközegek, neutronabszorbens anyagok bemutatása. 
  • Atomerőművek fő típusai: forralóvizes (BWR), nyomottvizes (PWR), nyomott csöves nehézvizes (CANDU) és grafit moderátoros (RBMK) reaktortípusok bemutatása. Reaktorgenerációk: atomerőművek múltja, jelene és jövője. A 3. generációs atomerőművek fő jellemzői és típusai. Fő 3. generációs reaktortípusok (EPR, AP1000, VVER-1200). Az atomenergetika szerepe és várható jövője a villamosenergia-ellátásban.
  • Nyomottvizes atomerőművek fő rendszerei. Primer köri főberendezések: reaktor (üzemanyag, szabályozó rudak, reaktortartály és annak belső szerkezeti elemei), térfogatkompenzátor,  stb.  Szekunder köri főberendezések: gőzfejlesztő, turbina, kondenzátor. 
  • Atomerőművek hűtése: kondenzátor- és biztonsági hűtővízrendszerek. Végső hőnyelők lehetséges típusai. Frissvizes és hűtőtornyos hűtés összehasonlítása. 
  • Konténmentek: konténment épületek funkciói, fő rendszerei. konténment átvezetések. Fontosabb konténment típusok. Konténment meghibásodási folyamatok. Konténment-hűtési és olvadékcsapda koncepciók, konténment szűrt leeresztés. 
  • Üzemzavari hűtőrendszerek (üzemzavari zóna- és konténment hőelvonó rendszerek) és súlyosbaleset-kezelési rendszerek korszerű atomerőművekben.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana Műegyetemi Kiadó
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
18
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
48
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
78
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
mesteroktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs