BMETE80SA07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek karbantartása és ellenőrzése
A tárgy angol címe: 
Maintenance and Surveillance of Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
AtomerőművekKarbantartása
10
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Aktív és passzív berendezések, csővezetékek, szerkezetek és rendszerek. Funkcionális és szerkezeti integritás fogalma. Az aktív és passzív biztonsági funkció teljesítésének biztosítása: karbantartás, ellenőrzés.Csővezetéki elemek (csőszakaszok, csőtartók, szerelvények stb.) tervezési szempontjai, kiválasztási alapelvei.
 
A karbantartás célja, elemei. A karbantartási stratégia fejlődési folyamata. Az egyes karbantartási stratégiák jellemzői (javító karbantartás, megelőző karbantartás, állapotfüggő karbantartás, megbízhatóság központú karbantartás, kockázati szempontokat figyelembe vevő karbantartás). Karbantartást követő próba. A karbantartás szervezése és végrehajtása. A karbantartási tevékenység értékelése. Karbantartás hatékonyság monitorozás.
 
Az időszakos ellenőrzés célja, követelményei, a járatos szabványok.A vizsgálati helyek, a vizsgálati terjedelem, az egymást követő időszakos ellenőrzések időpontjának kijelölése. Az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálati eljárások (fizikai elv, lehetőségek. korlátok, alkalmazási területek).Az időszakos ellenőrzés hatékonysága (roncsolásmentes vizsgálatok teljesítőképessége, kockázati szempontokat figyelembevétele). Roncsolásmentes vizsgáló rendszerek minősítése.Időszakos nyomás és tömörségi próba.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alkalommal megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
10
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
37
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
37
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs