BMETE80SA16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorüzemeltetési gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Reactor Operation Excercise
A tárgy rövid címe: 
ReaktorüzemeltetésiGyakorlat
0
0
4
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Csige András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mesteroktató
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Az atomreaktor olyan műszaki létesítmény, amelyben az önfenntartó láncreakció külső neutronforrás nélkül, szabályozott formában megvalósítható. Az üzemeltetési gyakorlat célja általában az atomreaktorokban lejátszódó fizikai folyamatoknak, valamint konkrétan a BME Oktatóreaktor felépítésének, nukleáris és technológiai berendezéseinek, irányító rendszerének megismerése. 
 
A gyakorlat részeként a hallgatók áttekintést kapnak a BME Oktatóreaktor történetéről, felépítéséről, majd bejárják a technológiai helyiséget, ahol megismerik a primer kör és a hulladékvíz-kezelő rendszer részeit. Ezután a vezénylőben kapnak oktatást a vezénylőpultról, végül az Oktatóreaktor nukleáris üzemeltetését végzik egy instruktorként közreműködő reaktoroperátor felügyeletével. A hallgatók a gyakorlat során többször elindítják és leállítják a reaktort, különböző teljesítményszinteket állítanak be, kézi és automata módban üzemeltetik a reaktort, és különböző reaktorfizikai effektusokat ismernek meg.
 
A gyakorlat során az alábbi dolgokat mutatjuk be: 
–Szabályozó rudak egymáshoz viszonyított értékessége 
–Kritikus rúdhelyzet teljesítményfüggése, visszacsatolások 
–Szabályozórúd értékesség pozíciófüggése 
–Hasadási kamrák beütésszámának teljesítményfüggése 
–Éles biztonságvédelmi működés

 

 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel a gyakorlatok 100%-án, zárthelyi dolgozat és mérési jegyzőkönyv készítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
1) Az eredménytelen zárthelyi pótmérésen ismételhető. 2) A mérési gyakorlat egy alkalommal pótolható.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
4
Félévközi felkészülés órákra: 
3
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
45
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Csige András
Beosztás: 
mesteroktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs